Anasayfa | ye Girii | ye Ol | Otel Ara | Gezi Rotas Tavsiyelerim | letiim | Knye

  -   Dou Anadolu  Ar
 Ar
 shak Paa Saray
Otel Ara

Bir ok uygarln izlerini bnyesinde barndran Ar, tarihi ve kltrel deerlerin yansra bozulmam doal kokusu, yksek dalar, yaylar ile lkemiz turizmi ierisinde kendine iyi bir yer edinmitir. Dnyann ikinci byk da Ar Da, Nuh'un Gemisi, Seluklu ve Osmanl mimarisinin doudaki abidesi, shakpaa Saray, Dnyann alaska'dan sonra en byk meteor ukuru, ile yksek turizm potansiyeline sahiptir.

Her yln alt ay karlar altnda bulunan Ar iline 30km uzaklktaki Elekirt'e bal bulunan Gneykaya Kayak tesisleri, douda Palandken ile Sarkam kayak pistlerine alternatif olarak Ar Valilii tarafndan yaptrlarak hizmete alm.

Gneykaya Kayak Tesisleri ise Ar'ya 36, Elekirt ilesine 6km uzaklkta, E 23 Karayolunun 500 metre yaknnda yer alyor. Kayak iin en uygun kar yapsna sahip olan tesislerde riski ve sis olay bulunmuyor. Kasm aynn ortalarndan mart sonuna kadar kayak sezonu devam ediyor. Tesislerde slalom ve mukavemet iin ayr pistler bulunuyor. Bu kayak pistine genelde kar kalnl 1.50 metre bazen 2-2.50 metreye kadar kabiliyor. Ayrca kayaklar ve turistler iin zirvede restaurant ve evre dzenlenmesi bulunmakta.


DOU BEYAZIT KALES

Doubeyazt'n 5km dousunda, Eski Beyazt'n kuzeydousundaki Bellebur denilen yerde bulunmaktadr. Bugn iin harap bir vaziyet arz etmektedir. Yapan ve yaptran bilinmeyen kalede, Urartu mezarlar ve antik alara ait kalntlar bulunmaktadr. Kale plan olarak blmden meydana gelmitir. Orta blmde tapnak ve maaralar mevcuttur. Kalenin etrafn eviren surlar tamamen kaybolmutur. Kalenin Urartular tarafndan yapld sanlmaktadr.


BEYAZIT ESK CAM

Doubeyazt'n dousunda, Kalenin gney eteinde bulunmaktadr. Cami, muhtemelen Yavuz Sultan Selim tarafndan yaptrlmtr. Caminin ta kaps zerindeki onarm kitabesinden H.1096 (M.1687) 'da onarm grd anlalmaktadr. Kare planl, tek kubbeli cami plan tipindedir. Harim mekan 11.50m apnda bir kubbe ile rtldr. Be gzl son cemaat yeri yklmtr. zerinde herhangi bir sslemesi bulunmayan cami, deiik renklerdeki talarn kark bir biimde kullanlmasyla yaplmtr.

DYADN KALES

Diyadin ile merkezinin gneyinde, Murat Irma'nn kysndaki kayalklar zerinde kurulmutur. Yapan ve yaptran belli deildir. Evliya elebi, Uzun Hasan olu Ziyaddin tarafndan yaptrldn belirtmektedir. Kale, yapl tarz ve kullanlan malzeme bakmndan Urartu kalelerine benzemektedir. Birok dnemde tamir ettirilen kale, bugn harap bir vaziyettedir.

AVNK KALES

Koba Kalesi olarakta bilinen yap Diyadin ile merkezine 29 km mesafede, Yankaya (Ali Hido) mezrasnda, Alada'n yksek bir yerindedir. Talarnn sklp, ev yapmnda kullanlmasndan dolay, bgn ancak temelleri gnmze gelebilmitir.

KUJE KALES

Avnik Kalesi'ne yakn bir yerde bulunan kk apta bir kaledir. Gnmze ancak kalntlar ulaabilmitir.

MEYA (GNBULDU) MAARALARI

Diyadin ile merkezine 12 km uzaklktaki Gnbuldu kyndedir. Antik bir kent grnmndeki yerleim yerinde maaralar ve tarihi kalntlar kyn 400 m uzanda bulunmaktadr. Kayalara oyularak yaplm, barnma yerleri, tapnak, ibadethane, oda ve maaralar olduka ilgi ekicidir. Barnarak ve ibadethanelerde deiik inanlarn izleri grlmektedir.Olduka tahrip edilmi kentten, gnmze mihrap, hal talar ve mezarlar kalmtr.Buradan karlan iki ko heykeli, u anda il merkezinde bulunmaktadr.


ANZAVUR TEPE

Patnos ile merkezinin 2km kuzeybatsnda yer almaktadr. Patnos Kalesi olarak da bilinir. Urartular'dan kalma antik bir kenttir. Saray, tapnak ve bina kalntlarnn olduu tespit edilmitir. Kale Kral Menua ve I.Argiti, tapnak ise spun zamannda yaplmtr. Olduka harap olan kentten gnmze. Ancak tapnak,kale ve baz binalarn kalntlar ulamtr.

GRK TEPE

Patnos'un 1km gneydousundadr. Deirmentepe olarak da bilinir. Urartular'a ait bu antik kent, Kral Menua ve olu I.Argiti dnemlerinde kurulmutur. 1960-1963 yllar arasnda yaplan kazlar neticesinde, yanm bir i avlu, taht odas, salonlar, kiler ve mutfak ortaya karlmtr. Ayrca buradan ok sayda yzk, kpe, bilezik, kemer, mhr, altn ve tuntan yaplm ss eyalar elde edilmitir.

TOKLUCA KALES

Diyadin ile merkezine 19 km uzaklktaki Tokluca kynde bulunmaktadr. Yapda yer altna inen merdivenler mevcuttur. Ancak bu merdivenli yolun nereye ulat bilinmemektedir.


KLSE

Talay'n 18 km dousunda yer alan bugnk Tateker kydr.
Birok kaynakta adna rastladmz kilisenin kutsall M..'ye dayanr. Arsakl Trkleri burada Bagavan adnda bir Gne Tapna yapmlardr. Sonradan Ermeniler tarafndan bir manastr ina edilmitir. Ancak bahsedilen ve dier tarihi deerler yok edilmitir. Ermenilerin yaptrd manastr, 1950 ylnda sklm, talar Ar Merkez Camii'nin yapmnda kullanlmtr. Nuh Peygamber'in mezarnn burada olduuna ilikin bir inanta vardr.


KIZILZYARET KALES

Balkl Gl yaknlarndaki ayn ad tayan kyde bulunmaktadr. Hangi dnemde yaptrld bilinmeyen yapnn yapan ve yaptran bilinmemektedir. 1918 ylnda yre terk edilip barnak ve kale surlar tahrip edildiinden dolay, kale harap bir grnm arz etmektedir.


KPKIRAN (HAREBEGL) KALES
Merkez ilenin 20 km uzanda yer alan Yukar Kpkran ile Gneysu ky arasnda bulunmaktadr. Kale Harabegl Kalesi olarak ta bilinir. Kalenin kimin tarafndan, hangi tarihte yaptrld bilinmemektedir.

PAZI KALES

Kpkran ky ile Kalender ky arasndaki kaledir. Paz Kalesi, Eyp Paa Kalesi ad ile de anlmaktadr. Ar Ovas'na hakim bir tepe zerinde kurulan kale, kk boyutlu olup basit bir yapya sahiptir. Kale olduka tahrip olmu, tannmayacak bir hale gelmitir.

TOPRAKKALE

Elekirt'e 14 km mesafedeki antik kenttir. Toprakkale'nin yapm tarihi bilinmemekle birlikte, Urartular dneminde yapld sanlmaktadr. Urartularn burada bir kale yaptrdklar ve kk Arsakllar'n buray yeniden imar ettikleri bilinmektedir.

Tapnak ve yerleim yerleri tamamen harap bir hale getirilmi, kale burlar ve baz duvar kalntlar gnmze gelebilmitir.

TOPRAKKALE CAM

Cami ile ayn ad tayan kyde, bulunmaktadr. Cami zerinde yer alan kitabeden, 1684 ylnda Mirza bin Abdi Paa tarafndan yaptrld anlalmaktadr. Cami, kare planl, tek kubbeli bir plan arz etmektedir. 12,50x12,50m llerindeki cami, 8.20m apndaki tromp geili bir kubbe ile rtlmtr. 14 ahap direk zerine oturtulan son cemaat yerinin bir ksm sonradan yaplmtr.Beden duvarlarnda 6, kubbe kasnanda ise birer atlamal olarak4 adet pencereye yer verilmitir.
Beden duvarlarnn keleri, ta kap ve pencere etraflar kesme tatan, dier ksmlar ise moloz talarla yaplmtr.


HAMUR KMBET

Hamur ile merkezinde yer almaktadr. Giri kaps zerindeki kitabeden, sadece 1802 ylnda yaptrld anlalmaktadr. Plan bakmndan Krehir'deki Ak Paa Trbesi'ne benzemekte olup, Seluklu ve Osmanl Kmbetlerinden farkl bir planlama gsterir.Yap dikdrtgen planl olup,iten aynal tonoz,dtan balk srt eklindedir. Gney taraftaki orijinal olmayan tahta kapdan giri salanr. Dou cephesinde 3, batda ise 2 penceresi bulunmaktadr. Yap, kesme ta malzeme ile yaplm olup, cepheleri kuatan drt sra bazalt ile renkli bir grnm kazanmtr. Kmbet ierisinde shak Paa'nn torunlarndan brahim Paa'nn ve ailesinin mezarlar bulunmaktadr. Mezar talar , bitkisel motifler, sekiz kollu yldz ve arapa yazlar ile sslenmesine karn, bunlar tahrip edilmilerdir.

KARAGZ KLSES

Tutak'n 26km batsndaki Dayapnar (Noktulu) ky yaknlarnda bulunmaktadr. Kilise kayalara oyularak yer altna yaplmtr. Kiliseye, merdivenlerle inilmektedir. Bezer bir kiliseye Hamur'un Beklemez kynde de rastlanlmaktadr.

HAVARAN KALES

Hamur ile merkezinden geen derenin 100m yukarsnda sarp bir kayalk zerinde kurulmutur. Kale Seluklu Devleti'nin son zamanlarndan kalmadr. Osmanl-Rus savalarnda ve daha sonralar kale tahrip edilmitir.

OK KALES

Hamur'un Karlca (oik) kynde yaplm kaledir. le merkezine 34 km uzaklktadr. Kalenin yapm tarihi bilinmemesine karn, Akkoyunlular'dan kald sanlmaktadr.
Bugnk haliyle kalede; iki oda ve hamam ayakta kalabilmi dier ksmlar tahrip edilmitir. Kaleye ulaan blok talardan yaplm merdivenler bulunmaktadr. Kalenin alt tarafnda, ayr olarak yaplm bir ibadethane vardr.

KARLICA KIZ KALES

Karlca kynde, oik Kalesi'nin 2 km dousunda bulunmaktadr. oik Kalesi beyinin, buray kz iin yaptrd sylenmektedir.

KAN KALES

Tutak'n 15 km batsnda yer alan Dnerta (Kalekul) ky yaknlarndadr. Kalenin yapm tarihi bilinmemektedir. Kale harap bir vaziyette olup, temel seviyesinde gnmze ulaabilmitir. Kalenin baka bir ad da Kale-i Hum'dur.

ZENCR KALE

Tutak yaknlarndaki Katavin Danda bulunmaktadr. Yapm tarihi bilinmemektedir. Bugn ykk durumda olan kale hakknda bir ok efsane ve sylenti vardr.

DOAL GZELLKLER

Diyadin Kaplcalar

Diyadin ile merkezinin 5 km. gneyinde bulunmaktadr. Diyadin Kaplcalar, Ylanl. Davud, Kpr kaplcalar olmak zere blme ayrlr. Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan'n olu Ziyaeddin Bey, binlerce seneden beri kullanlagelen bu kaplcalarn civarnda ilk tesisleri kurmutur.

Davut ve Kpr ermikleri, sularnn zellikleri bakmndan birbirlerine benzemektedir. Kpr ermiinin tortular Murat Nehri zerinde tabii bir kpr meydana getirdii iin bu isim verilmitir. Demir, kkrt, slfat, kalsiyum ve bikarbonat bakmndan zengin olan bu kaplcalar romatizma, cilt hastalklar ile nefrite iyi gelir. Suyun scakl 60-70 derecedir.

Kaplca kurulular, havuz, zel banyolar olan bir hamam ve bir de hidroloji blmnden olumaktadr. Toplam 150 yatakl turistik otellerin yan sra, kamp adrlar da kullanlr.

evresindeki Murat Nehri ve Kudret Kprs ile gzel bir manzara oluturan Diyadin Kaplcalar, yaz aylarnn en ok rabet gren yerleridir.

Dambat Kaplcas

Ar'ya 5km uzaklktaki Yolluyaz (Dambat) Ky'nde, Murat Irma kysnda bulunmaktadr. Deri ve romatizma hastalklarna iyi gelmektedir.

Balk Gl

Doubeyazt'n Sinek Yaylasnda bulunur. 2241m lik rakm ile yurdumuzun en yksekte olumu gldr. Yzlm 34km karedir. Alabalk ve sazan bal boldur. Talay'a 40km'dir. Sandalla gezilir.
Talay'n 18km kuzeydousunda, alabal nl bir lav seti gldr. Gln aalkl evresi, yrenin

dinlenme yeridir. Suyu tatldr. Gln ortasnda, zerinde tarihsel kalntlar bulunan 4 dekar geniliinde kk bir ada vardr.

Meteor ukuru

Doubeyazt'n 35km dousunda, ran snrna 2km uzaklkta, Grbulak snr kaps ile Sar avu (Grveren) Ky arasndadr. Alaska'dakin den sonra dnyann en geni gkta ukurudur. Meteor ukuru, 1913'te den bir gkta sonucunda olumutur. Genilii 35m, derinlii 60m'dir. Topraa gml gktann zeri bir toprak tabakasyla rtldr.

Buz Maaras

Kk Ar Dann gney eteinde, Halla Ky'ne 3km uzaklkta bulunmaktadr. Doal bir ant durumundaki maara; 8m derinliinde 100m uzunluunda ve 50m geniliinde elips biimli bir yapdadr. Maara iinde bazalt lavlar, kayalar ve bir kakts byklnden insan byklne varan bir ok buzdan dikitler yer almaktadr. Bu buz dikitler kta renk renk yanar dner bir grnm almaktadr. Maara k aylarnda scak, yaz aylarnda ise; bir buzdolab kadar souktur. Maara azndan srekli scak ve souk hava akmlar eser.

Nuh'un Gemisi'nin izi

Trkiye-ran transit yoluna 3,5km uzaklkta bulunan ve Ar Da'nn gneyinde Teleker ile Mear Kyleri arasnda doal bir anttr. Bu ant gemiye benzer siluet eklindedir.

Kltr ve Turizm Bakanl, gemi ktlesinin korunmas gerekli tanmaz kltr varl zeliiyle 3657 sayl karar ile 1987'de buray doal sit alan ve ak hava mzesi olarak koruma altna almtr. Geminin kalntsn Kubak olarak grlecek bir yere turistik niteliklere sahip bir kafeterya yaplmtr.
Kategoriler: Dini Mekanlar, Gller, Kaleler, ehirler, Tarihi Kpr, Han ve Dier Yaplar