Anasayfa | ye Girii | ye Ol | Otel Ara | Gezi Rotas Tavsiyelerim | letiim | Knye

  -   Anadolu  Afyon Karahisar
 mer ve Gecek Kaplcalar
 Sandkl-Hdai Kaplcas
Otel Ara

"Yllar nce kralln birinde kral ve gzel kz mutlu bir yaam srerlermi. Ta ki bu gzel kz hasta olana dek bu mutluluk srm. Kz hastalanm ve vcudunun her yerinde yaralar km. Kral kznn hastalnn gnden gne artmasna ve kznn aclar iinde kvranmasna dayanamaz olmu. Kral, bir gn askerlerini arm ve kzn kimselerin yaamad bir yere tm ihtiyalarn karlatarak braktrm. Kz, yemyeil, scak su akan bu derenin kenarnda yaamaya balam. Zamanla burada yaayan hayvanlarla arkadalk kurmu. Bir gn aya krlan bir kpein, krlan ayan derenin kenarnda amurlara batrarak tedavi ettiini gzlemi. Kpek ksa bir sre ierisinde iyilemi. Buradaki scak amurun faydal olduunu gren kz ayn amuru tm vcuduna srm. Kzn hi iyilemeyen yaralar ksa bir srede iyilemi."

Sandkl Hdai (Hzai) Kaplcalar Friglerden bugne kadar insanlara yaklak iki bin yldr ifa datmaktadr. lk Hristiyanlk devrinde Kohisar bapiskoposu Sen Miel hastalklar kaplcada tedavi ederek mucize gstermi bundan dolay Hieropolis, mukaddes ehir saylmtr. Frigler dneminde ve daha sonralar da Afyon iline kaplcalarndan dolay ifal Frigya denilmitir. Bizansllar dneminde nemini koruyan kaplcada o dnemde yaplan hamam hala ayaktadr.

Kaplca, Frigler dneminde ve daha sonralar Frigya Salutaris (ifal Frigya) olarak adlandrlm. Latince dertlerden kurtulma anlamna gelen salut szc yerine bugn Allah korusun, ifa versin anlamna gelen hdai szc kullanlyor.

KAPLICANIN ZELLKLER

klimi : Termal merkezdeki iklim koullar karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasndaki zellikleri gstermektedir. Yllk ortalama scaklk 13.2 C, en yksek scaklk 39.6 C ve en dk scaklk ise -16.7 C 'dir. Klar souk ve kar yal, bahar mevsimlerinde lk ve yamurlu, yazlar ise scak ve yaszdr.

Termal Suyun Scakl : Sondaj kuyularndan alnan termal suyun ortalama scakl 70 C dir.

Ph Deeri : 6,3 - 6,9

Toplam Mineralizasyon : 1952-2458 mg/lt.

Fiziko-Kimyasal zellikler : Termal sular "sodyum, kalsiyum slfat, bikarbonatl termal sular" snfna girmektedir. Bu sular ayn zamanda 4 mg/lt fluorr, 332 mg/lt karbondioksit iermekte olup radyoaktif zellie sahiptir.


KAPLICANIN FAYDALI OLDUU HASTALIKLAR VE TEDAV

Sandkl Hdai Kaplcasn dier kaplcalardan ayran en nemli fark n dnyaya yaylm olan amur banyolardr. Kaplcann ifal sular, 500 m. devam eden jeolojik bir atlan deiik yerlerinden kaynar. Sandkl ifal amurlar, zel ekilde hazrlanan topran, yaklak 68 derecelik ifal su ile kartrlmas ile elde edilir. Bylece ortalama 45 derece scaklkta bir amur ortaya kar. Bu amura boylu boyuna girilir. Banyo sresi, kiiden kiiye deimekle birlikte, normal olarak 10-15 dakikadr. Banyodan sonra vcut kaplca suyu ile temizlenir. Kadn ve erkek banyoluklar yl boyunca aktr.

Sandkl Kaplcalar'ndan, su banyosu, amur banyosu ve buu (sauna) olarak yararlanlr. Buu banyolar blm, erkek ve kadn banyoluklarndan oluur. Ayrca kaplcada yer alan scak su imeleri de insanlarn hizmetine sunulmutur.

Kaplca suyunun aada belirtilen hastalklara iyi geldii belirlenmitir:
1- Romatizma
2- Nevralji (Sinir boyunca yaylan iltihaplar)
3- Nevrit (Sinir ucu iltihaplar)
4- Polinevrit (Birden fazla sinirin iltihaplar)
5- Tendinit (Tenden iltihab)
6- Periartrit (Eklem zar iltihab)
7- Artroz (Eklem kirelenmeleri)
8- Romatoit Artrit (ateli romatizma hastalklar)
9- Sellit(Yumuak doku romatizmas)
10- Siyatik (Siyatik sinirinin skmas)
11- Spondilit (Omurgann kirelenmesi)
12- Mialji (Kas arlar)
13- Kadn hastalklar (Kronik dnemlerde)
14- Polio Sekeli (ocuk felci sekeli)
15- Hemipleji (Vcudun bir yerinin felci)
16- Parapleji (Her iki alt ekstremitenin 'her iki alt bacan' felci)
17- Krk kk sekelleri, kazalardan ve ameliyatlardan kalan sekeller
18- Ruhi yorgunluklar, dima yorgunluu
19- Barsak hastalklar
20- Bbreklerde ta ve kumlarn drlmesi.

Sandkl kaplcalarnda yaplan tedavi doktor kontrolnde olmaktadr. Kaplcadaki otelde, doktor ve salk personeli hizmet vermektedir.

AMUR BANYOSU NASIL YAPILIR?

Toprak 68 derecelik ifal su ile kartrldnda 40-45 derecelik bir amur ortaya kar. Bu toprak, kaplca yaknlarndan salanan ok az kumlu kzl bir kildir. amur banyosu kvetini 30 cm kalnlnda dolduran kil, zerinede geirilen scak kaplca suyu ile amur haline getirilerek ve ayrca ayakla inenerek banyoya hazr hale getirilir. Scak kaplca suyu amurun zerine 3-5 cm. kalnlnda bir sre bekletildikten sonra kesilerek kvetten tamamen aktlmaktadr. Daha sonra krekle alan amurun ierisine hasta ba darda kalacak ekilde uzanmakta ve st amur ile rtlmektedir. Belirli bir sre (10-15 dakika) amur ierisinde kalan hasta iin gnde bir kez bu ilem uygulanmaktadr. Bu amur banyosunun, her trl romatizmal hastalklarda, nevralji, nevrit, polinevrit, krk, kk, ocuk fellerine ve kadn hastalklarnda faydal olduu doktor raporlaryla onaylanmtr.

SANDIKLI'YA VE KAPLICAYA ULAIM

Sandkl Hdai Kaplcalarna kara ve evre illerdeki hava yolu ile ulam mmkndr. Sandkl konum olarak Ege'de, Akdeniz, Ege ve Anadolu blgelerimizin kesitii bir noktada yer alr. Afyon ilinin 60 km gneyinde yer alan Sandkl'ya yurdumuzun bir ok yerinden ulam olana vardr.

Sandkl, yurdumuzun kuzey ve gney balantsn salayan Ankara-Antalya ve stanbul-Antalya karayolu zerinde bulunur. Ayrca Sandkl'ya tren yolu ile de ulamak mmkndr. Sandkl'nn 8 km gney-batsnda yer alan kaplcaya, Sandkl'dan srekli olarak ( 07:00 - 24:00 saatlari arasnda ) belediye otobsleri almaktadr.

Sandkl'nn 100 km gneyinde yer alan Isparta'daki Sleyman Demirel Hava Limanndan da hava yolu ile Sandkl'ya ulalabilir.
Kategoriler: Termal Kaplcalar & SPA