Anasayfa | ye Girii | ye Ol | Otel Ara | Gezi Rotas Tavsiyelerim | letiim | Knye

  -   Anadolu  Aksaray
 Gzelyurt-Analipsis Tepesi
 Hasan Da
 Ihlara Vadisi
Otel Ara

Aksaray, Hristiyanln daha ilk yllarnda nemli bir din merkezi olmutur. Kayserili Basilus ve Nazianzoslu Gregorius gibi mezhep kurucular 4.yy. da burada yetimilerdir. Msr ve Suriye sisteminden ayr bir manastr hayatnn kurallarn bunlar tespit etmilerdir. Bylece Yunan ve Slav sistemi domutur. Msr ve Suriyeli rahiplerin dnya ile olan ilikilerini kesmelerine ramen Basilus ve Gregoriusun rahipleri dnya ile olan ilikilerini kesmiyorlard. Bu yeni anlayn yeri Belisrma idi.

Gregorius, teslis inancna yeni bir izah getirerek Hz. sann Tanrl tartmasnda znik toplants grlerine kuvvet kazandran fikirler ileri srd.Bylece Hristiyanlk tarihinde nc Gregoriusun yetitii kayalk blge (Belisrma,Ihlara,Gelveri) Manastr ruhuna uygun,kayalara oyulan kiliseler topluluu halinde geldi. Arap aknlarna kar, Hasanda ndaki mdafaa kaleleri kar koyunca bu kiliseler faal ibadet merkezi durumlarn devam ettirdiler.Ihlara vadisindeki kayalara oyulmu bu freskli kiliseler, korunarak yeryznde eine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak zamanmza kadar gelmitir.Hristiyanln ilk yllarndan itibaren kayalarn rahatlkla kazlmasyla meydana getirilen bu freskli kiliseler ve iskan yerleri 14 km. boyunca Ihlaradan Selimeye kadar devam eden "IHLARA VADS" ierisinde yer alrlar.

lk alarda Kapodokya Irma anlamna gelen Patamos Kapadokus rmann ortasnda tabiatla tarihin birarada bulunduu Ihlara Vadisindeki kiliselerin ilk rnekleri MS. 4 yy.a kadar inmektedir. Ihlara vadisindeki kiliselerin resim teknii iki ksma ayrlr.

Ihlara civarndaki kiliseler Kapadokya tipi diye bilinen sanat gsterir.

Orta ksmnda Belisrma blmnde bulunanlar ise, Bizans tipi resimlerle ssldrler. Bylece iki blgeyi ayran kaynaktan doan iki ayr tip saymak gerekmektedir. Birinci gruptakiler;Erita,Aa alt,Kokar,Prenliseki ve Ylanl kiliselerdir.

lk Hristiyanlk dnemine yakn olan bu kiliselerde; incil sahneleri, Aziz Basilus ve Gregoriusun anlaylarna gre izilmilerdir. Uzun metinler verilmitir.

Teferuatta Msr ve Suriye etkileri grlmektedir. Aaalt kilisesi son dnem Roma ve Sasani etkisindedir ve daha fazla dou havas tamaktadr

Aziz tasvirleri Kapadokya ve Bizans tipinden ok ayrdr. Plan V. ve VI. yy. yaplarna uygundur. Bu blgedeki dier kilise ise, ayr bir gruptur.Azizler dierlerine benzer, fakat ortaa zelliine kaymtr. ncilden az metin verilmitir. Bunlarda da Suriye etkisi aktr. Greme ve dier kiliselerde rastlanmayan zellikler ve ifadeler vardr. Btn resimlerde ncil sahnelerinin sembolik bir slupla gsterildii dikkati ekmektedir.

Ktlk kayna olarak eytan ve kadn bu sahnelerde yer alr. Elbiseler Suriye ve ran tipindedir. IX. ve X. asrlarda slam halifelerine bal blgelerde kullanlan cinstendir. sann yemek masasndaki eyas, bindii hayvan hepsi de Bizans ve Kapadokya tipinden uzak,Msr Hristiyan sanat ve romanesk resim zellikleri tar.

Belisrma blmndeki kiliseler aka Bizans tipindedir. Baz kk ayrntlar yerli veya daha doudan gelen etkilere rnek ise de genel slup Bizanstr.

Btn bu kiliselerden sadece ikisinin tarihi tespit edilmitir. Direkli Kilise (976-1025), Saint Georges Kilisesi ise (1283-1295) yllarna aittir. Sonuncusu ann sanatnn tipik bir rneidir.Bir Seluk Sultannn elbisesini gsteren resim, Trk hkmdarnn himaye ve yardm ile bu kilisenin yapldna belge tekil etmektedir.

X.yy.ortasnda Bizansn Toroslar ve Klikya Blgelerini geri almasyla Ihlara blgesinde de yeni kiliselerin yapldn grmekteyiz. Bahaddin Samanl Kilisesi, Smbll Kilise ve Direkli Kilise resimleri bu yzylda ilenmitir. Ala Kilise, Akhisardaki anl Kilise ve Karagedik Kilisesi XI. yy. balarndaki Bizans sanatna rnek tekil eder. Eski kiliselere sonradan baz Bizans tipi resimler de ilave edilmitir. Bu davran, XI. yy. da Seluk Trklerinin blgeye gelmesiyle son bulur. Fakat blgedeki dini hayat devam eder. Blgenin kilise hayat 1924deki nfus mbadelesiyle son bulur.

VADNN OLUUMU

Vadiye ok yakn Hasan Da ve evresi, Neojen (Gen Tersiyer) ve IV. Zamanda olumutur.Bu zamanda oluan ykselmelere karn havzalar olduka dk kalmtr. Hasan Da volkann pskrmesine neden olan tektonik hareketler sonunda evre yzeyini geni bir volkanik tabaka kaplamtr. Ayn hareketler srasnda kalkerin basn ve scaklk etkisiyle yaratt krk hattan fkran doal scak suyu, Yaprakhisar ve Ihlara arasnda bulunan Ziga Kaplcalarnda grebilirsiniz. evrenin yapsal karakterini derinden etkileyen volkanik pskrme sonucu oluan tf talar, rzgar, erozyon ve dier doa etkenleri ile anm, Selime ve Yaprakhisarda karnza kan deiik grnm ve renklerde Peri Bacalarn yaratmtr. Tektonik hareketler, baz yerlerde yumuak tfn, baz yerlerde gri, yeil ve kahverengi tonlarnn hakim olduu ve iri tanelerle ufalanan kayalarn kaplad alanlar kntye uratmtr. Ihlara Vadisi boyunca ilerleyen Melendiz ay da bu tr kmenin sonucu oluan kanyon vadinin tabann oyarak daha byk bir derinlik kazanmtr. Yer yer 100 veya 120 metre derinlie varan vadiyi ikiye blerek akan Melendiz ay (ilk alarda bu rmaa Kapadokya rma anlamna gelen Potamas Kapadokus denilirdi Aksaray yaknlarnda Ulurmak adn alarak Tuz Glne ular.

Doa, insan, tarih ve sanat olgusunu bu denli bir araya getirebilen ve bu gerei ancak kendisine yaklatmz zaman simgeleyen Ihlara Vadisi saklad bu srr kendisiyle beraber olduunuzda aklayacaktr sizlere.

VAD ERSNDEK KLSELER

Vadi ierisinde 105 kilise vardr.Bunlardan ziyarete ak olanlardan bazlar ise; Erita Kilisesi, Aaalt (Daniel)Kilisesi, Smbll Kilise, Ylanl Kilise, Kokar Kilise, Prenliseki Kilisesi, Eskibaca Kilisesi, Saint Georges (Krkdamalt) Kilisesi, Direkli Kilise ve Ala Kilisedir.Kategoriler: Antik Kentler ve ren Yerleri, Dini Mekanlar, Kyler, Maaralar, Manzara Seyir Noktalar, Tarihi Kpr, Han ve Dier Yaplar, Trekking (Doa Yry) Parkurlar, Ulusal Parklar